Tu esi galimybė!

Nr. PLKT-KK-20-2-09710-PR001 „Tu esi galimybė“, įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.

Projekto tikslas – stiprinti kaimo plėtros proceso dalyvių gebėjimus bei skaitmenines ir emocines kompetencijas, gerinti tarpusavio tinklaveiką bei bendradarbiavimą.

Projekto uždaviniai:

1. Užtikrinti informacijos – sklaidą kaimo vystymosi procese.
Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos:
* Inovatyvių kaimo vietovių LEADER projektų pristatymas mugėje „Kauno mugė 2022“.
* Renginio organizavimas „Kartu esame galimybė“, kur bus pristatyti ne mažiau 5 vnt. atrinktų priemonės „LEADER bendradarbiavimas“ gerųjų pavyzdžių.
2. Stiprinti kaimo plėtros procesų dalyvių skaitmenines, emocines kompetencijas bei viešųjų ryšių, turinio kūrimo, vadybinius ir viešojo kalbėjimo gebėjimus, kurie pritaikomi LEADER metodo įgyvendinime..
Uždaviniui pasiekti vykdomos veiklos – 6 seminarų ciklai temomis:
1. „Informacinės technologijos VVG veikloje ir LEADER įgyvendinime, jų pritaikymas“(internetas, socialiniai tinklai, rinkodaros įrankiai, SEO ir kt. naudinga informacija);
2. „Emocinio intelekto valdymas – „no stress in VPS““(Emocijų, streso, kritinių situacijų valdymas, iškilusių force majeure situacijų veiklose sprendimas, meditacija ir t.t.);
3. „Antreprenerystė – kas tai?“ (Kūrybiškas bei inovatyvus organizacijos vedimas norimos vizijos link);
4. „Viešieji ryšiai ir „oho!“ turinys – neatsiejama organizacijos dalis“ (Efektyvus organizacijos, vietos projektų, LEADER viešinimas, tikslinės auditorijos pritraukimas) projekto įgyvendinimo metu keitėsi tema;
5. „Viešasis kalbėjimas ir oratorystė“ (Pažintis su vienu svarbiausių dalykų – iškalbos menu. Kaip numušti jaudulį, parinkti teisingus žodžius bei informaciją, informatyviai pristatyti veiklą, projektus ir t.t.);
6. „Tu esi galimybė!“ (Kaip turimą gerą idėja paversti projektu? Nuo galimo finansavimo šaltinio iki teisingo paraiškos pateikimo) projekto įgyvendinimo metu keitėsi tema.

Vietos veiklos grupių tinklas, įgyvendindamas šį projektą sieks paskatinti, kaimo plėtros proceso dalyvių, įgyvendinančių principą „Iš apačios į viršų“, įsitraukimą į kaimo plėtros politikos Lietuvoje formavimą bei sudarys sąlygas efektyviam savo veiklų pristatymui bei viešinimui taip pat ir naujų idėjų generavimui nepamirštant proceso dalyvio emocinio intelekto kompetencijų lavinimo.

Tikslinė projekto grupė 49 Lietuvoje veikiančios kaimiškosios VVG ir jų nariai. Projekto veiklos apims seminarų ciklų visose apskrityse organizavimą. Seminarų metu įgytos ir pagilintinos žinios bei patirčių mainai ugdys kaimo plėtros procesų dalyvių kompetencijas, VVG darbui suteiks našumo ir efektyvumo, o visuomenė sužinos apie „LEADER“  teikiamą naudą ir galimybes informatyvesniu bei patrauklesniu būdu. Projekto veiklomis bus susistiprinti pilietinės visuomenės gebėjimai ir užtikrintas tinklaveikos tvarumas. 

Informacija dėl asmens duomenų apsaugos renkant asmens duomenis dalyvių sąrašuose.


Gerųjų KPP projektų pavyzdžių konkursas-apdovanojimai – “Kartu esame galimybė”

Seminarai:

  • „Informacinės technologijos VVG veikloje ir LEADER įgyvendinime, jų pritaikymas“ – programa
  • „Emocinio intelekto valdymas – „no stress in VPS“  – programa
  • „Antreprenerystė – kas tai?“ – programa
  • „Virtualių įrankių naudojimas sumanioje VVG” – programa
  • „Viešasis kalbėjimas ir oratorystė“ – programa
  • „Skaičiuoklės Excel magija“ – programa