Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone

Pagrindinės gaisrų priežastys – neatsargus žmonių elgesys su ugnimi, krosnių, židinių ir dūmtraukių įrengimo bei jų eksploatavimo taisyklių pažeidimai.
Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojai, tiesiogiai dalyvaudami gesinant gaisrus ir stebėdami, kaip netinkamai, neatsakingai, pavojingai eksploatuojama kietojo kuro krosnys ir dūmtraukiai, ir būdami neabejingi kitų žmonių nelaimėms susibūrė į nevyriausybinę organizaciją Rokiškio rajono ugniagesių savanorių draugiją. Šios organizacijos tikslas – vystyti, tobulinti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias priešgaisrinį saugumą rajone ir pakeisti žmonių nuostatas į saugų gyvenimą. Ir kad galėtų ne vien švietėjiška veikla užsiimti, bet ir teikti konkrečią pagalbą įrangai įsigyti pateikė projektą Rokiškio r. VVG. Projekto tikslas – ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone, siekiant sukurti ir užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką. Projekto metu išplėstos savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugos – tai kaminų, dūmtraukių, židinių, krosnių valymas bei priežiūra, gesintuvų pildymas.
Socialiai jautrios visuomenės grupės ir pensinio amžiaus žmonės, draugijos savanorių pagalbos sulaukia neatlygintinai. Taip pat savanoriai aktyviai vykdo švietėjišką prevencinę veiklą, ugdo žmonių saugos kultūrą. Kviečia į savanorių gretas įtraukti į aktyvią įvairių amžiaus grupių žmones. Savanoriškoje veikloje kiekvienas savanoris gali ne tik tarnauti visuomenei, labai svarbioje gyvenimui srityje, bet ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo patirties.
Daugiau informacijos: