Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose

Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose“ įgyvendinto per Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiamės“ metu buvo suorganizuotos 2 kūrybinės stovyklos vaikams ir jaunimui, kurių metu kartu su dalyviais atgaivinta legenda ir sukurta edukacinė programa „Karalienės Bonos Sforzos legenda atgyja“ su karalienė bei jos dvariškių drabužiais, sukurtas filmukas apie Inturkės kraštą, stovyklų dalyviams suorganizuota pažintinė ekskursija po Lietuvos dvarus. Edukacinė programa „Karalienės Bonos Sforzos legenda atgyja“ su legendos inscenizacija bei karalienės mėgto „lazankių“ patiekalo gaminimu ir degustavimu buvo pristatyta Molėtų rajono bendruomenėms, Verslo asociacijos, savivaldybės atstovams, taip pat TV3 televizijos laidoje „Maisto kelias“. Projekto rezultatai ne tik didina kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, skatina jaunimą aktyviau įsitraukti į bendruomeninę veiklą, renginių organizavimą, mažina socialinę atskirtį, bet taip pat ir per sukurtą edukacinę programą garsina Inturkės bei visą Molėtų kraštą, pritraukia turistus, skatina visos vietos bendruomenės aktyvumą ir įsitraukimą. 

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/moletuvvg