Verslumo laboratorija

Akmenės rajono Akmenės gimnazija renginiams “Verslumo laboratorija” įsigijo 4 renginių ciklo organizavimo paslaugą. Renginiai orientuoti į jaunimo verslumo ugdymą, siekiant mokyti ir skatinti jaunosios kartos atstovus imtis verslo ir savarankiškos veiklos.

Renginių ciklą sudarė šios veiklos:

  1. “Verslumo įgūdžių ugdymo Laboratorija” – 8 ak. valandų renginys, kuris subūrė 45 Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunuolius, po 15 mokinių iš Akmenės, Ventos ir Papilės Simono Dauganto gimnazijų. Renginio metu dalyviai įgijo verslumo kompetencijų, tobulino socialinius įgūdžius neformaliojo ugdymo metodų pagalba. 
  2. “Nuo ko pradėti Laboratorija” – 8 ak. valandų renginys, kuris subūrė 45 Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunuolius,  po 15 mokinių iš Akmenės, Ventos ir Papilės Simono Dauganto gimnazijų.  Renginio metu dalyviai analizavo verslo idėjas pasitelkę “Business model canvasTM”, buvo analizuojami įvairūs verslo modeliai: B2B, B2C, prekyba internetu, tarpininkavimas. Analizuojamos įvairios verslo formos ir apmokestinimas. Renginio metu buvo dirbama mažose grupėse ir atliekamos praktinės užduotys, analizuojami įvairūs atvejai. 
  3. “Sėkmingo verslininko formulė” – 8 ak. valandų renginys, kuris subūrė 45 Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunuolius,  po 15 mokinių iš Akmenės, Ventos ir Papilės Simono Dauganto gimnazijų.  Renginio metu dalyviai susitiko su verslininkais, kurie pristatė savo patirtį. Dalyviai galėjo betarpiškai bendrauti ir užduoti rūpimus klausimus. Buvo išanalizuoti gerieji pavyzdžiai. Renginio metus buvo paneigti dalyvių turimi stereotipai ir išankstinės nuostatos apie verslininkus ir verslą. 
  4. Projekto viešinimo renginys “Akmenės rajono verslumo skatinimo hakatonas” – 8 a.k. valandų renginys suburė 105 dalyvius iš Akmenės rajono kaimiškų vietovių: jaunuolius, verslininkus ir politikus. Šio renginio metu buvo diskutuojama, kaip skatinti verslumą rajone, kokios priemonės būtų efektyviausios, buvo dalinamasi gerąja patirtimi ir projekto rezultatais. Renginio metu buvo sukurti konkretūs planai, kaip skatinti jaunimo verslumą rajone.

Projekto nauda:

  1. Paskatintas Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunimo verslumas ir iniciatyvumas. Pritrauktas jaunimas iš socialinę atskirtį patiriančių grupių.
  2. Suteikta Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunimui verslumo kompetencijų ir socialinių įgūdžių, bei pozityvios socializacijos patirties.
  3. Sukurti ryšiai tarp Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunuolių, verslininkų ir politikų, sukurta verslumo palaikymo ir skatinimo sistema rajone.

Projekto partneriai:

  1. Asociacija ”Aliaus kelionės”;
  2. Akmenės rajono Ventos gimnazija;
  3. Papilės Simono Daukanto gimnazija.

 

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/AkmenesRajonoVvg

https://akmenesgimnazija.lt/2019/05/03/renginys-verslumo-laboratorija/