VVG – kaip regionų vystytojos

VVG – kaip regionų vystytojos

Lietuvos vietos veiklos grupių administracijos skaičiuoja jau devynioliktus metus. Kaip efektyviai panaudoti šiuos žmogiškuosius išteklius, įvyko diskusija su  Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku Kaziu Starkevičiumi. VVGT pirmininkę Heleną Naglazienę Seimo komiteto pirmininkas priėmė 2023 m. spalio 31 d.

Kalbėta apie regionines VVG, kurios galėtų administruoti kitus paramos fondus ir taip prisidėti prie Regionų pridėtinės vertės kūrimo ir didinimo 2024-2029 m.

Susitikime taip pat dalyvavo Asociacijos „Lietuvos socialinis verslas“ direktorė Viktorija Bražiūnaitė. Sutarta, kad VVGT ir socialinio verslo asociacija turi bendradarbiauti stiprindamos regionuose socialinio verslo idėją bei aptarti konkrečias bendradarbiavimo kryptis. Artimiausiu metu socialinio verslo asociacija rengs virtualų seminarą apie Kanados patirtį ir kvies VVGT nares dalyvauti.

49 VVG jungia virš 150 plataus profilio specialistų, turinčių patirties ir kompetencijų administravimo, finansų, viešųjų ryšių, viešųjų pirkimų, verslo planų rengimo, įvairių teisės aktų
analizės srityse.

Informaciją parengė
VVGT patarėja viešiesiems ryšiams
Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė