Ž. Ū. produkcijos rūšiavimo paslaugų teikimas M. Lukaševičiaus ūkyje

Per VVG „Radviliškio lyderis”, įgyvendintas projektas “Ž. Ū. produkcijos rūšiavimo paslaugų teikimas M. Lukaševičiaus ūkyje” sudarė galimybę pradėti vykdyti žemės ūkio produktų rūšiavimo verslą kaimo vietovėje. 

Vykdydamas projektą vietos projekto vykdytojas įsigijo rūšiuotuvą, kuris naudojamas rūšiuoti kmynų sėklas juos atskiriant nuo panašios fizinės formos piktžolių, nesunokusių sėklų ir kitų priemaišų. Įsigyta nauja ir nenaudota inovatyvi įranga (kmynų sėklų rūšiuotuvas), kuris elektroniniu-optiniu būdu išvalo kmynus iki 99,5 proc. švarumo ir tokiu būdų apdoroti kmynai parduodami didesnę kainą. 

Tokiu būdu apdorojus sėklas, buvo pagerinta ūkyje auginama ž. ū. produkcijos pridėtinė vertė ir kokybė. Ūkis taps konkurencingesniu rinkoje, nes papildomai bus teikiama kmynų rūšiavimo paslaugą aplinkiniams ūkiams, veikiantiems VVG teritorijoje, kas pareiškėjui generuos papildomas pajamas. 

Projekto metu sukurta nauja darbo vieta Radviliškio rajono kaimo gyventojui, išlaikytos dvi darbo vietos, sukurta derliaus apdorojimo veikla bei sukurta viena inovacija vietos projekto veikloms.

Daugiau informacijos:

https://www.radviliskiovvg.lt/