Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas

UAB „VASAKNOS“ įgyvendino projektą „UAB „Vasaknos“ akvakultūros veiklos plėtra“. Projektas įgyvendintas pagal Zarasų – Visagino reg. VVG priemonę „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“.
▶Akvakultūros produkcijos ir uždarose sistemose auginamų žuvų rūšių įvairinimas, naujų produktų gamyba ir jų pridėtinės vertės didinimas, techninės gamybos bazės modernizavimas – viena iš pagrindinių įmonės strateginių plėtros krypčių.
▶Projekto metu įsigyta įranga skirta akvakultūros produkcijos didinimui, žuvų lervučių inkubavimui bei jų auginimo kokybei užtikrinti, gaminamos produkcijos sandėliavimo plotui didinti.
▶Didžioji dalis projekto lėšų – 74 tūkst. eurų – skirta recirkuliacinės sistemos įrangai. UAB „Vasaknos“ – vienintelis žuvininkystės ūkis Lietuvoje turintis įrengtą pilnasistemį upėtakyną. Uždaroje sistemoje auginami ne tik upėtakiai, bet ir eršketai. Šios žuvys vertinamos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio rinkose, todėl eršketų inkubavimas sukuria papildomą produkcijos pridėtinę vertę.
✅Įsigytą inkubatoriaus įrangą sudaro žuvų talpyklos, deguonies talpos, mechaninė ir biologinė filtracija, sterilizacijos įranga ir t.t.
✅Įranga skirta eršketų ir upėtakių inkubavimui ir paauginimui apimčiai iki 140000 vnt. (svoris 3 gr.). Ivesticijos dėka bus padidintas žuvų išgyvenimo kiekis, užtikrintos geresnės auginimo sąlygos.
✅Kita projekto metu įsigyta įranga – savikrovė medvežė priekaba, diskinė šienapjovė, dyzelinis generatorius, mikroskopas, multiparametrinis matuoklis, skirta įmonės akvakultūros verslo kokybės užtikrinimui.
💶Projekto vertė – 197,5 tūkst.eur, EJRŽF ir LR valstybės biudžeto lėšos – 88 tūkst. eurų.
ℹDaugiau informacijos: