UAB ,,Edo ūkis“ verslo plėtra modernizuojant techninę bazę

Nuo 2016 m. UAB „Edo ūkis“ užsiima sunkiosios technikos remonto ir restauravimo paslaugomis, įvairių diametrų padangų ir atsarginių dalių prekyba. Pareiškėjas, teikdamas paraišką „UAB ,,Edo ūkis“ verslo plėtra modernizuojant techninę bazę“ per Šiaulių r. VVG, siekia gauti ES paramą jos numatomų plėtoti paslaugų (kiaurymių apvirinimo ir restauravimo, smėliavimo-gruntavimo-dažymo, padangų montavimo ir remonto) atlikimui ir būtinos modernios technikos įsigijimui. Technikos susidėvėjusių jungčių apvirinimo ir kiaurymių restauravimo bei smėliavimo paslaugas planuojama teikti nauju mobiliuoju būdu: įsigyti krovininį transportą ir visą būtiną techniką nuvežti pas klientą, į paslaugų atlikimo vietą. VVG teritorijoje analogiškų mobiliųjų paslaugų nebuvo teikiama. 

UAB „Edo ūkiui“ įgyvendinus projektą bei įsigijus numatytas investicijas ir specializuotą techniką:

  • išaugo būtinybė sukurti papildomas 2 naujas darbo vietas;
  • technikos susidėvėjusių jungčių suvirinimo ir kiaurymių restauravimo bei smėliavimo paslaugas. Ši paslauga teikiama nauju būdu: įsigijus krovininį transportą ir visą būtiną techniką nuvežti  pas klientą, į paslaugų atlikimo vietą;
  • technikos ir įvairių įrengimų susidėvėjusių sujungimų/kaiščių/jungčių vietų apvirinimo ir kiaurymių restauravimo paslauga jas ištekinant ir atstatant iki gamyklinių parametrų. Tokiu būdu klientams nebus poreikio keisti ypatingai brangias sujungimų detales ar įrengiamus. Po atliktų restauravimo darbų maksimaliai prailginamas tokios technikos ar įrenginio efektyvus tarnavimo laikas;
  • kokybiškas technikos dažymas: paruošimas dažymui smėliuojant, gruntavimas ir dažymo darbai. Smėliavimo aparatu remontuojamą techniką galima nuvalyti senus dažus bei rūdis ir paruošus iki reikiamos kokybės nedelsiant padengti gruntu, nes po smėliavimo kelių valandų bėgyje dėl atmosferinių poveikių nepadengus gruntu technika pradeda rūdyti;
  • padangų montavimo ir remonto paslauga, įsigyjant tam būtinos įrangos komplektą. Taip išplečiama ir pagerinta siūlomų paslaugų kokybė bei spektras, nes įmonė jau vykdo padangų prekybą, todėl suteikiama papildoma ir reikalinga paslauga potencialiems klientams.

Daugiau informacijos:
http://www.siauliurvvg.lt/
https://edoukis.lt/

Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone

Įgyvendinant projektą “Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone” (Rokiškio r. VVG) buvo išplėstos priešgaisrinės saugos paslaugos Rokiškio rajone. Nevyriausybinė organizacija, stebėdama labai mažą priešgaisrinių paslaugų pasiūlą, ėmėsi iniciatyvos trūkumą užpildyti. Nevyriausybinė organizacija per projektą įgijo įrangą ir pasitelkė savanorius – organizacijos narius ir pradėjo teikti kaminų, dūmtraukių, židinių, krosnių valymo bei priežiūros, gesintuvų pildymo paslaugas. 50 procentų šių paslaugų neįgaliesiems, pensinio amžiaus ar socialinės pagalbos reikalingiems žmonėms teikiamos neatlygintinai.

Projekto įgyvendinimo metu ir toliau tęsiant veiklą organizacijos savanoriai vykdo švietėjišką prevencinę veiklą, ugdo žmonių saugaus gyvenimo kultūrą. Organizacija skatina įvairaus amžiaus žmones dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, susipažinti su ugniagesio darbu.

Daugiau informacijos:

http://www.rokiskiovvg.lt/