Bendruomeninių paslaugų plėtra Zapyškio seniūnijoje

Bendruomenės ryžtas teikti svarbiausias paslaugas. Zapyškio ir aplinkinių seniūnijų gyventojams siekiama pagerinti bendruomeninių, socialinių paslaugų teikimą. Viešoji įstaiga Zapyškio bendruomeninių paslaugų centras kartu su Kauno rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bendruomeninių paslaugų plėtra Zapyškio seniūnijoje“, pagal Kauno rajono VVG remiamą veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“. Šiuo metu yra statomas pastatas, kuriame įsikurs socialinių, bendruomeninių paslaugų dienos centras. Pastate bus įrengtos dvi salės (bendruomenės salė – 48 kv. m, konferencijų salė – 56 kv. m), pagalbinės ir ūkinės patalpos – sandėliukai, sanitariniai mazgai, virtuvėlės. Centre numatoma įgyvendinti socialinių įgūdžių formavimo, socializacijos, sveikatingumo ugdymo, užimtumo organizavimo programas, sudaryti sąlygas informavimo, konsultavimo ir bendravimo paslaugų teikimui, asmens higienos, skalbimo ir kt. paslaugoms. Planuojama įsteigti atvirą jaunimo centrą, dirbantį atviro darbo su jaunimu metodu. Centre bus teikiamos patalpų nuomos paslaugos mokymams, seminarams, šeimų, socialiai remtinų, neįgalių asmenų ir kitų bendruomenės grupių renginiams organizuoti. Bus suburta savanorių grupė, savanorystės veiklai vystyti, bendruomenės aktyvumui skatinti.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/kaunorvvg/

Viešosios erdvės, skirtos vietos gamintojų maisto produktų pristatymui į rinką, įkūrimas

Krakių bendruomenės centro (Kėdainių r. VVG) įgyvendinamas projektas „Viešosios erdvės, skirtos vietos gamintojų maisto produktų pristatymui į rinką, įkūrimas“. Krakių miestelis įsikūręs derlingose vidurio Lietuvos žemėse, jame ir aplink jį daug stiprių ūkininkų ir bendruomenių, gaminančių žemės ūkio produkciją (medaus produktus, vaistažoles, obuolių sultis, produktus iš šamo), taip pat yra ir vietinių amatininkų (krepšių pynėjai, dailidės, kalviai). Šiuo projektu siekiama, jog šių gamintojų produkcija tiesiogiai pasiektų vartotoją, t. y. Krakių miestelio, bei aplinkinių gyvenviečių gyventojus, svečius ir turistus. Vietos augintojai/gamintojai augina skirtingą produkciją, tačiau retai ją parduoda tiesioginiam vartotojui, dėl šios priežasties tiesioginis vartotojas neretai neturi galimybės nusipirkti ir tikrai žinoti, kad produktas yra pagamintas tiesioginio gamintojo. Projekto tikslas – įkurti viešąją erdvę bei skatinti vietos maisto produktų gamintojų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą gaminant, reklamuojant ir parduodant pagamintą produkciją bei reprezentuoti Krakių seniūniją. Projekto metu bus įrengtos ir pritaikytos patalpos-viešąją erdvė:

Krautuvėlė, kurioje bus galima įsigyti išskirtinės vietos amatininkų, bendruomenių gaminamos produkcijos ir vietos ūkininkų užaugintos produkcijos pagal sezoniškumą (braškės, medus, pieno produktai, vaisiai, uogos, daržovės ir t.t)

Kavinė, kurioje teikiamos maitinimo paslaugos: Krakių seniūnijos kulinarinio paveldo bei žydiški patiekalai, kurie bus gaminami tik iš vietos augintojų.

Edukaciniai užsiėmimai, programos, susijusios su žydų istorija. Krakės taip pat yra buvęs žymus žydų miestelis ir šiuo projektu bus sukurta erdvė, kurioje ne tik bus galima pamatyti senas miestelio nuotraukas, pasitelkiant informacines technologijas, bet vyks edukaciniai užsiėmimai, kurių metu pasigaminti keletą žydiškų patiekalų (foršmaką, macus ar kt.)

Susitikimai su vietos skirtingais gamintojais/augintojais, naujų produktų sukūrimas ir įvedimas į rinką,  augintojams teikiama pagalba parduodant ir perdirbant jų žaliavą. Taip pat organizuojama veikla siekiant bendrų marketinginių sprendimų su augintojais, paskatinti į rinką pateikti bendrus produktus: kaip arbatžolių augintojui būtų palanku daryti pakuotę kur būtų ne tik arbata, bet ir medus. Bendri sprendimai didintų produkcijos pridėtinę vertę, produkcijos populiarumą.

Sukurti moliūgų saldainiai reprezentuojantys Krakių kraštą.Projekto veiklos apima Dotnuvos, Krakių, Josvainių seniūnijas. Planuojama sukurti 1 (vieną) darbo vietą pilnu etatu, kaimo gyventojui.

Daugiau informacijos:
www.kedainiurvvg.lt
https://www.facebook.com/Kraki%C5%B3-Bendruomen%C4%97s-Centras-219555801848570/

UAB „Atokampis“ turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra

Kas gali labiau įkvėpti veiklai, jeigu ne gerieji pavyzdžiai?! Todėl pristatome geruosius priemonės “LEADER” projektus, finansuotus per Lietuvos vietos veiklos grupes. 

„KITOKIA poilsio idėja?“ Tai dar vienas iš gerųjų pavyzdžių! Per Kaišiadorių r. VVG vykdytas projektas “UAB „Atokampis“ turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“, tai pabėgimas iš miesto, žvyro keliukai ir atoki vienkiemio sodyba – tai visiška priešprieša miesto viešbučiams bei jų siūlomoms pramogoms.

Projekto metu atnaujinta internetinė svetainė, įsigyta verslo plano rengimo paslauga, įsigytas mobilus (nešiojamas) statinys su pilna įranga ir oras-vanduo šilumos siurblio sistema. 

Projekto vertė 31 934,00, 60 proc. intensyvumas, įsipareigojo sukurti 2,4 etato naujų darbo vietų.

Daugiau informacijos  https://www.facebook.com/Atokampis/, https://www.atokampis.lt/

 

UAB „Augrėja“ aktyvaus laisvalaikio ir pramogų veikla

AB „Augrėja“ įgyvendindama vietos projektą (Raseinių r. VVG  „Raseinių krašto bendrija“) įsigijo atrakcionų įrangą. Projekto tikslas – teikti aktyvaus laisvalaikio ir pramogų paslaugas: ekstremalų čiuožimą trasa vasaros ir žiemos sezonu, specialiomis padangomis nuo kalno.  Įrengtos dvi trąsos su specialia slydimo danga, juostinis pakėlėjas, įsigyta 32 vnt. specialių čiuožimo padangų.

Šiuo projektu siekiama įvairinti ekonominę veiklą kaimo vietovėje,  mažinti nedarbingumą, skatinti užimtumą, gerinti žmonių sveikatą ir skatinti rinktis aktyvų laisvalaikį. Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą kaime, sukuriant naujas darbo vietas kaimo gyventojams. Projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu bus sukurtos ir išlaikytos 2 naujos darbo vietos kaimo vietovėje. 

 Taip pat vienas iš tikslų – klimato kaitos mažinimas, naudojant draugiškas aplinkai, ekologiškas ir inovatyvias medžiagas, Raseinių rajono turizmo objektų patrauklumo didinimas šalies ir tarptautiniu mastu, inovacijų diegimas kaimo vietovėse.

Projekto vertė – 107570 Eur be PVM, paramos suma – 75299 Eur.

Daugiau informacijos:
https://raseiniuvvg.lt/
https://augreja.lt/

Norgėlų kaimo bendruomenės kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas

Visuomeninė organizacija „Norgėlų kaimo bendruomenė“ (Raseinių r. VVG  „Raseinių krašto bendrija“) įgyvendinama vietos projektą „Norgėlų kaimo bendruomenės kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ įsigijo:

  • moterišką šokių aprangą  šokių kolektyvui (šokių batų ir sijonų komplektą);
  • muzikos instrumentų komplektą (2 vnt. armonikų, smuiką ir būgną);
  • atlikėjo pasirodymo, maitinimo paslaugas, garso ir šviesų įrangos ir palapinių nuomos paslaugas tradicinio „Susėskim žemaičiai, susėskim aukštaičiai“ renginio organizavimui. Renginyje dalyvavo 209 žmonės. Projekto vertė – 6245 Eur, paramos suma – 4996 Eur.

Įgyvendinus vietos projektą, reikšmingai pagerintos kapelos galimybės, atnaujinta materialinė bazė tikslingai nukreipta į jaunimo pritraukimą, nes šiuolaikinis  jaunimas nenori groti nudėvėtais instrumentais ar šokti su neestetiškai atrodančiais drabužiais, ir kolektyvų materialinės bazės gerinimas buvo vienintelis kelias ne tik pritraukti, bet ir išlaikyti jaunus žmones kolektyvų veiklose. Tradicinio renginio organizavimas su palapinėmis, gera garso ir šviesos įranga su operatoriumi, maitinimu ir atlikėju, taip pat reikšmingai prisidėjo prie šio tikslo, nes šiuolaikinis jaunimo susidomėjimą bendruomeniniais reikalais galima sužadinti tik demonstruojant, kad krašto bendruomenės nebėra tiesiog kaimo žmonių susibūrimas, o moderni kraštiečių problemas sprendžianti ir laisvalaikį organizuojanti bendruomenė.

Visuomeninė organizacija  „Norgėlų kaimo bendruomenė“ prieš 5  metus sėkmingai įgyvendino projektą, kurio metu rekonstravo bendruomenės namus (paramos suma daugiau kaip 86 tūkst. Eur) ir sudarė  geras  sąlygas saviveiklos kolektyvų repeticijoms bei pasirodymams.

Daugiau informacijos:
https://raseiniuvvg.lt/

Pramogų ir poilsio parkas „Adomaitynė“

Projekto tikslas – organizuojant paslaugų teikimą skatinti vietos gyventojų užimtumą, diegti inovacjas, kartu didinant VVG teritorijos konkurencingumą šalies mastu. „Adomaitynė“ – tai pramogų ir poilsio parkas, esantis nuošalioje nuo miesto (14 km) vietoje, pamiškėje, šalia tekančio Barškupio upelio ir turi stiprią, gerą energetinę aurą bei istorinę vertę dar nuo S. Gedgaudo dvarvietės valdų laikų, kai Lietuvai vadovavo lenkai ir šią vietovę pavadino Dębno. Rusijos okupacijos metu pervadinta surusintai į Dembno.

Tai tiesiog gamtos oazė, kurioje pamiršti kasdienybės problemas ir susilieji su gamta. Šis parkas unikalus tuo, kad jame suderinti mini zoologijos ir botanikos sodai. Atvykusius lankytojus pasitinka ir ekskursiją veda patys savininkai. Parkas puikuojasi ir didžiuojasi turima didžiausia Lietuvoje fazanų kolekcija, paukščiai gyvena erdviuose aptvaruose, kuriuos puošia rožių krūmai. Taip pat yra įrengtas  „baltasis“ voljeras, kuriame apgyvendinti tik balti paukščiai: baltieji povai, povinių balandžių šeimyna, šilkinės vištos, sidabriniai fazanai. Taip pat gretimuose voljeruose galima pamatyti ir kitus dekoratyvinius paukščius, tokius,  kaip povai, antys, balandžiai ir t.t.

Parke jau šiuo metu pasodinta virš 300 rožių kelmų, o praėję vingiuotą 25 m ilgio turtingą spalvomis rožių arką, pateksite į slaptą mini kaimelį, kuriame 2000 m2 plote ir patys mažiausieji pasijus Guliveriais, tik aplink lakstys ne liliputukai, o mieli triušiukai. Kaimelyje triušiukai tarsi gyvena savo gyvenimą – turi erdvius namelius, malūną, lentpjūvę ir net bažnyčią! Taip pat lankytojai gali pasigrožėti parke gyvenančiomis draugiškomis ir drąsiomis nutrijomis,  o už erdvios 800m2 vaikų žaidimų aikštelės didžiuliame aptvare laisvai ganosi įspūdingo grožio perliniai danieliai, dekoratyviniuose tvenkinukuose gyvena dekoratyvinės žuvys, baliniai vėžliai.  Grupėms galima pravesti čia pat, parko teritorijoje esančiame žuvų ūkyje edukaciją „Gėlavandenės žuvys“, kurios metu supažindinama su Lietuvoje gyvenančiomis gėlavandenėmis žuvimis, jų augimu nuo ikro stadijos.

Daugiau informacijos:
www.kedainiurvvg.lt
https://www.facebook.com/adomaityne/

Nemuno dienos centras

Norime pristatyti dar 2018 metais Anglininkų bendruomenės (Kaišiadorių r. VVG) įkurtą „Nemuno dienos centrą“, kuriame teikiama socialinė pagalba vaikams, su kuriais yra dirbama, teikiamos vaikų ugdymo ir užimtumo paslaugos. Vaikai drauge ruošia namų darbus, užsiima užklasine veikla! 

Projekto įgyvendinimo metu sukurta 1 darbo vieta, įkurtas dienos centras, įsigytas aštuonių sėdimų vietų automobilis, kurio pagalba teikiamos pavėžėjimo paslaugos, taip pat įsigyta kita reikalinga buitinė technika, ugdymo prekės ir saulės kolektoriaus vandens šildytuvas.

Nuorodos:

https://www.facebook.com/anglininkubendruomene/
http://lietuve.lt/anglininku-bendruomene-mums-rupi-jaunimo-ir-musu-krasto-ateitis/?v=c562607189d7&fbclid=IwAR21TPs6_tvyZHopJnceEwUWViJ7Km4lNfxBGl3B59tu2dN5Gg-Ic-nuhnU
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013704200/gyventi-kaime-gera-veikime-kartu?fbclid=IwAR3jr1Ic0sgajTHqgylsB9uPYExF32RaG2gAIgt0SPbjdzfiIcysnKuuAFQ

Vanduo ir mes

Saugaus elgesio vandenyje projektas jaunimui. Kulautuvos, Raudondvario ir Batniavos jaunimas turėjo galimybę ugdyti sąmoningą elgesį atviruose vandens telkiniuose. Kulautuvos jaunimo centras kartu su Raudondvario kaimo bendruomenės centru, Jaunimo centru „Veikama“ ir Batniavos bendruomene įgyvendino projektą „Vanduo ir mes“, pagal Kauno rajono VVG remiamą veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“. Pagrindinė projekto veikla – 5 dienų renginys „Dienos stovykla AKTYVŪS“, kurioje dalyvavo 60 jaunuolių iš 3 seniūnijų. Stovykloje jaunuoliai ne tik mokėsi smagiai ir saugiai leisti laiką vandenyje, naudojosi vandenlenčių parko pramogomis, bet ir išmoko suteikti pirmąją pagalbą, ugdė komandinio darbo įgūdžius. Parengta mobili paroda „Saugūs vandenyje“, kuri eksponuojama 3 mokyklose ir 3 bendruomenių renginiuose Kulautuvos, Raudondvario ir Batniavos seniūnijose – tai kartu ir projekto veiklų įamžinimas, ir skatinimas visiems saugiai elgtis mus supančioje aplinkoje.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/kaunorvvg/
https://www.facebook.com/kulautuvosjaunimas/

SVEIKATOS dirbtuvių Druskininkų savivaldybėje, Lipliūnų kaime, įkūrimas

Pareiškėjas Vytautas Vaikšnoras, kartu su žmona Reda jau daugiau kaip 7 metus kaupia ir gilina žinias aromaterapijos srityje (augalų natūralių ekologiškų veikliųjų kvapiųjų medžiagų (eterinių aliejų) taikymas žmogaus sveikatai palaikyti ir stiprinti). Pareiškėjo žmona Reda, Lietuvos aromaterapeutų asociacijos narė, yra sukūrusi ir išbandžiusi savo originalių receptų, veda edukacinius užsiėmimus aromaterapijos tema.

Deja, savo aromaterapijos ekonominei veiklai šeima neturi teisės aktų reikalavimus atitinkančių patalpų aromaterapijos kosmetikos gaminių gamybai.

Projektu „SVEIKATOS dirbtuvių Druskininkų savivaldybėje, Lipliūnų kaime, įkūrimas“ įgyvendinamu per Druskininkų VVG, siekiama įkurti SVEIKATOS dirbtuves Druskininkų savivaldybėje – rekonstruoti Lipliūnų kaime esamą seną  sodybos gyvenamąjį namą ir pritaikyti jį Kvepalų ir tualeto priemonių gamybos ekonominei veiklai vykdyti.  Rekonstravus patalpą pareiškėjai gauti leidimą-higienos pasą Kvepalų ir tualeto priemonių gamybos ekonominei veiklai vykdyti. Įkurtose SVEIKATOS dirbtuvėse bus vykdoma mažos apimties rankų darbo natūralių, ekologiškų aromaterapijos gaminių gamyba, panaudojant vietos žaliavas, vietos išteklius.  Pagrindiniai numatomi gaminti – veido ir kūno kremai, rankų darbo kosmetiniai muilai.

Bus sukurtos 2 darbo vietos.

Daugiau informacijos:
https://bit.ly/3cxHkBh