Alsėdžių gimnazijos valgyklos pritaikymas bendruomenės poreikiams

Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija per Plungės r. savivaldybės VVG įgyvendino vietos projektą „Alsėdžių gimnazijos valgyklos pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Tai pirmasis bendruomeninio verslo projektas įgyvendintas Plungės rajone!

Plungės r. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazija projekto veikloms išnaudojo jau turimus resursus ir galimybes. Iškeltas gražus tikslas – Alsėdžių gimnazijos valgyklos pritaikymas bendruomenės poreikiams, sukuriant dvi darbo vietas, bei įsigyjant reikalingą virtuvės įrangą. Alsėdžių miestelis gausiai lankomas turistų, kadangi per jį eina piligrimų kelias, gimnazijoje organizuojamos vasaros stovyklos, veiklos vykdomos moksleivių atostogų metu, tad vis iškildavo problema su maitinimo paslaugų teikimu. Išanalizavusi klientų poreikius ir atlikusi gyventojų apklausą, Alsėdžių gimnazijos bendruomenė nusprendė pradėti teikti maitinimo paslaugas mokyklos valgykloje, kadangi Alsėdžių miestelyje nebuvo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių, o gimnazijos valgykla nebuvo pritaikyta, kad jos paslaugomis galėtų naudotis miestelio gyventojai ir svečiai.

Projekto metu  iš paramos lėšų buvo įsigyta reikalinga virtuvės įranga ir baldai maitinimo paslaugoms teikti. Bendruomenės reikmėms pritaikytose patalpose įrengta 60 vietų maitinimo įstaiga.

Vietos projektas įgyvendintas su partneriu – Plungės rajono savivaldybės administracija. Vykdant projektą „Alsėdžių gimnazijos valgyklos pritaikymas bendruomenės poreikiams“ finansuojamą iš Plungės rajono savivaldybės VVG strategijos lėšų, sukurtos dvi darbo vietos, į kurias įdarbintos Užimtumo tarnyboje darbo ieškojusios Alsėdžių miestelio gyventojos.

Moksleivių atostogos, karantinas – visa tai verčia ieškoti naujų galimybių, teikiama nauja paslauga – maistas išsinešimui, pageidaujantiems pristatomas į namus !

Daugiau apie projektą:
https://bit.ly/3jse71q
www.plungesvvg.lt

Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas

Molėtų rajono kaimiškose vietovėse veikia 5 ugniagesių komandos. Prie minėtų komandų yra suformuotos savanorių ugniagesių formuotės, kuriose vykdo savanorišką veiklą 48 savanoriai ugniagesiai. Projekto „Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas“ įgyvendinto per Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiamės“ metu buvo sukurtas Savanorių ugniagesių tinklas, kuris subūrė Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugiją, Molėtų rajono ugniagesių tarnybą bei Suginčių, Alantos ir Inturkės bendruomenių centrų savanorius, jaunimą saugios kaimynystės tikslui. Įsigyta projekto metu būtina veiklai įranga, apsaugos priemonės ir kompiuterinė technika. Įsigijus numatytą įrangą, pravestos atviros visuomenei pratybos, demonstruojant įrangos galimybes. Naudą patyrė ir vis dar patiria Inturkės, Alantos, Skudutiškio, Giedraičių ir Joniškio seniūnijų gyventojai – tai sudaro daugiau negu 200 gyventojų.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/moletuvvg

Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas

Projekto „Molėtų rajono tapatumą atspindinčių (stiprinančių) keramikos suvenyrų sukūrimas“ įgyvendinimo per Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiamės“ metu suorganizuota 10 renginių, kurių metu keramikai su bendruomenės nariais sukūrė penkis Molėtų krašto istorinį ir kultūrinį tapatumą stiprinančius keramikos suvenyrus: Žuvėdra (3 dydžių), Meniškas kaimas, “Molėtiška žvejo sriaubelė”, “Molėtiška  svečio sriaubelė”, pakabukas ant kaklo „Planeta“ ir raktų pakabukas „Molėtai“. Kiekvienam suvenyrui sukurti logotipai, kuriais žymimos suvenyrų pakuotės. Įgyvendinus projektą bendruomenės nariai bus toliau skatinami gaminti šiuos suvenyrus (organizuojami mokomieji renginiai) ir teikiama pagalba parduodant suvenyrus pareiškėjo tinklapyje ir suvenyrų parduotuvėlėse.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/moletuvvg
http://www.meniskaskaimas.lt/paslaugos/e-leidiniai

Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose

Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose“ įgyvendinto per Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiamės“ metu buvo suorganizuotos 2 kūrybinės stovyklos vaikams ir jaunimui, kurių metu kartu su dalyviais atgaivinta legenda ir sukurta edukacinė programa „Karalienės Bonos Sforzos legenda atgyja“ su karalienė bei jos dvariškių drabužiais, sukurtas filmukas apie Inturkės kraštą, stovyklų dalyviams suorganizuota pažintinė ekskursija po Lietuvos dvarus. Edukacinė programa „Karalienės Bonos Sforzos legenda atgyja“ su legendos inscenizacija bei karalienės mėgto „lazankių“ patiekalo gaminimu ir degustavimu buvo pristatyta Molėtų rajono bendruomenėms, Verslo asociacijos, savivaldybės atstovams, taip pat TV3 televizijos laidoje „Maisto kelias“. Projekto rezultatai ne tik didina kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, skatina jaunimą aktyviau įsitraukti į bendruomeninę veiklą, renginių organizavimą, mažina socialinę atskirtį, bet taip pat ir per sukurtą edukacinę programą garsina Inturkės bei visą Molėtų kraštą, pritraukia turistus, skatina visos vietos bendruomenės aktyvumą ir įsitraukimą. 

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/moletuvvg