Krepšinio aikštelės įrengimas Drąsučių kaime

🥳Kas gali labiau įkvėpti veiklai, jeigu ne gerieji pavyzdžiai?! Todėl toliau pristatome geruosius priemonės “LEADER” projektus, finansuotus per Lietuvos vietos veiklos grupes.
🏀Projekto “Krepšinio aikštelės įrengimas Drąsučių kaime” įgyvendinto per Šiaulių r. VVG tikslas – įrengti krepšinio žaidimo aikštelę Drąsučių kaime, sudaryti sąlygas jaunimo ir vaikų užimtumo gerinimui, bei tokiu būdu prisidėti prie jaunimo išvykimo iš kaimo mažinimo.
▶️Projekto įgyvendinimo metu, įrengta krepšinio aikštelė (26,20m x 15,20m) sintetine danga. Ši danga idealiai tinka krepšinio aikštelėms, judriems žaidimams. Sintetinė danga ne tik sugeria smūgį, saugo nuo nubrozdinimų, įbrėžimų bei galimų traumų, bet ir sukuria estetišką vaizdą. Pastatyti krepšinio stovai (2 vnt.), aptverta tinklu aikštelės dalis, kuri ribojasi su privačia valda, šalia aikštelės pastatyti 2 suoliukai sudarys vientisą kompleksą žaisti ir stebėti krepšinį.
⛹️⛹️‍♀️Įrengus krepšinio žaidimo aikštelę vaikams ir jaunimui, pateisinti Drąsučių kaimo gyventojų lūkesčiai, sukurta patraukli sporto ir poilsio zona. Drąsučių kaimo vaikams ir jaunimui sudarytos sąlygos aktyviam laisvalaikio praleidimui, skatinamas jų užimtumas. Tai puiki priemonė išvykimo iš kaimo mažinimui. Įgyvendinus vietos projektą, sudarytos patrauklios sąlygos organizuoti krepšinio varžybas. Šia sutvarkyta viešosios paskirties zona naudojasi Drąsučių kaimo gyventojai ir svečiai.
🤓Įrengta krepšinio aikštelė sudaro sąlygas vaikų ir jaunimo aktyviam laisvalaikio ir užimtumo plėtojimui bei prisideda prie jaunimo ugdymo.
ℹ️Daugiau informacijos:

Sensorinis kambarys

▶ Projektu siekiama prisidėti prie Mažeikių autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ socialinės veiklos skatinimo. Projektas įgyvendinamas pagal „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) įsigyjant sensorikos kambariui priemones:
✅suspaudžiantys kūno ritiniai, kamuoliukų baseinas, masažinis fotelis, šviesos pluoštas, vandens lova, minkšta danga, projektorius su diskais, burbulų vamzdis, sienos skydas (begalybė).
👧🧒 2019 m. rugsėjo 3 d. Šerkšnėnų mokykloje-daugiafunkciniame centre pradėjo veikti vaikų dienos centras „Mažasis princas“. Šiai dienai, dienos centrą lanko 12 vaikų iki 13 metų, iš kurių net 12 vaikų turi ASS sutrikimą. Vakarų šalyse autistiškų vaikų ugdymui ir integracijai skiriamas ypatingas dėmesys jau keliasdešimt metų. Sukurtos veiksmingos pagalbos sistemos, kuriamos asociacijos, buriamos paramos grupės tėvams. Šių organizacijų veikla grindžiama socialinės sąveikos paradigma, kai įtraukiami tėvai, pedagogai ir patys vaikai (cit. Navickienė ir kt, 2019).
‼️ Deja, bet Lietuvoje, o ypatingai kaimo vietovėse, vaikų dienos centrai nėra orientuoti integruoti ASS turinčius vaikus, neturi tam tinkamų specialistų bei pritaikytos įrangos.
✋🧮 Siekiant, kad vaikų dienos centras „Mažasis princas“ taptų veiksmingas ir integruojantis ASS sutrikimą turinčius vaikus, buvo įrengtas sensorikos kambarys ir įsigyta materialinė bazė, kuri bus naudojama terapiniams ir edukaciniams užsiėmimams ugdant vaikus turinčius ASS sutrikimą.
🧠 Sensoriniuose kambariuose skatinama jutiminė stimuliacija įtraukia įvairias smegenų sritis ir padeda vaikams geriau įsisavinti ir išlaikyti informaciją. Sensorinė aplinka pasitarnauja savireguliacijai, t. y. vaikui suteikiama erdvė pačiam susitvarkyti su iššūkiais, nusiraminti ir atsipalaiduoti. Toks kambarys skirtas ne tik atsipalaidavimui, jis ypač tinkamas vaikams, turintiems ASS ar dauno sindromą, perdėtai aktyviems, esant klausos ar regos susilpnėjimui. Sensorinis kambarys – tai intensyvus pasaulis, kuriame visi pojūčiai – rega, klausa, uoslė, jutimas – yra mankštinami vienu metu. „Sensoriniame kambaryje skatinami lytėjimo, skonio, regos, klausos, uoslės, judėjimo pojūčiai.
👉 Sistemingas sensorinių kambarių lankymas, autizmo sutrikimą turintiems vaikams, padeda didinti jų sąmoningumą ir dėmesį, gerina apetitą, lavina kalbos pažinimą, suteikia laimės jausmą, skatina vaikų laikyseną, fizinį judėjimą, gerina tarpusavio santykius.
👍 Projekto metu įsigyta įranga prisidės prie vaikų dienos centro „Mažasis princas“ ilgalaikių tikslų įgyvendinimo, t.y. kokybiškos vaikų dienos centro paslaugų pasiūlos ASS ir kitų sutrikimų turintiems vaikams.

Briketų gamyba

▶ Pareiškėjas MB Selemos briketai 2018-09-21 pateikė verslo pradžios projektą „Briketų gamyba“ pagal Sūduvos VVG Kvietimą Nr. 4, kuriame numatytos veiklos orientuotos į Kvietiškio kaimo vietovės ekonominio stabilumo didinimą sukuriant palankias sąlygas darbo vietų kūrimui. Projekto įgyvendinimui skirta paramos suma sudaro – 36 400,00 Eur, bendra projekto vertė siekia 52 000,00 Eur.
✅ Vykdant projekto veiklas pareiškėjas įsigijo naują briketavimo liniją ir vykdo veiklą susijusią su kitų medienos gaminių gamyba. Paramos lėšomis atliktos investicijos leidžia gaminti ekologišką kurą – medžio pjuvenų briketus.
👉 Projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu pareiškėjas įsipareigojo sukurti 2 etatus naujų darbo vietų asmenims iki 40 metų amžiaus (imtinai) ir išlaikyti 1 etatą sukurtą iki paraiškos pateikimo. Projekto įgyvendinimas truko 12 mėn., 2020 m. gegužės 21d. pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.
ℹ Daugiau informacijos:

Gamybos padalinio modernizavimas bei plėtra

👉 2019 metais plėsdama veiklą UAB “GSV Group” įmonė pagal Širvintų r. VVG vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti”, kodas LEADER-19.2-6.4., įgyvendino projektą “Gamybos padalinio modernizavimas bei plėtra”, įsteigė papildomas dvi naujas darbo vietas.
✅ Įmonė įsigijo modernias dažymo bei lakavimo kameras, su oro rekuperavimo sistema energijos taupymui bei tinkamai oro temperatūrai reguliuoti. Įsigyta rekuperacijos sistema taupo šilumos energiją, todėl šildymo kaštai mažėja ir kuria tausojančią gamtai aplinką.
✅ Pagamintos produkcijos kokybės gerinimui įmonė projekto paramos lėšomis įdiegė gamybinių bei dažymo patalpų drėkinimo sistemą. Sistema palaiko pastovią patalpų santykinę oro drėgmę ir ypač naudinga gamybinėse patalpose dirbantiems darbuotojams. Tinkamos oro drėgnumas pagerina darbuotojų savijautą. Gamybos proceso metu įdiegus sistemą, mediniai ruošiniai bei medžio lukštas mažiau deformuojasi, trūkinėja, šildymo sezono metu mažėja dulkėtumas, statinis krūvis, gerėja produkcijos kokybė ir įvairovė.
▶ UAB “GSV Group” nuolat ieško naujovių, kuria naujus durų modelius, tokius kaip inovatyvios vietą taupančios durų sistemos t.y. stumdomas-sukamos durys, kurios sukamos iš abiejų pusių ir atidaromos pagal žmogaus judėjimo kryptį, kas yra labai patogu pritaikant neįgaliesiems.
💶 Bendra vietos projekto vertė – 75 020,00 Eur su PVM, skirta paramos suma – 30 380,00 Eur be PVM.

Bendruomenės namų statyba Trūdų kaime

➡ Trūdų bendruomenės įgyvendinamo projekto „Bendruomenės namų statyba Trūdų kaime“ tikslas – padidinti Trūdų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sudarant palankias sąlygas Trūdų ir aplinkinių kaimų gyventojų socialinės, kultūrinės ir ekonominės veiklos plėtotei ir sukuriant viešąją infrastruktūrą. Projektas įgyvendintas per VVG „Švenčionių partnerystė“ pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ (LEADER-19.2-7.2).
🏠 Projekto įgyvendinimo metu pastatyti bendruomenės namai – nesudėtingas II grupės pastatas su 4 m pločio per visą pastato ilgį priblokuojama medine terasa. Bendras pastato plotas – 61,31 m2, tūris – 272 m3. Pastate dvi funkcinės zonos: pagrindinė patalpa skirta susirinkimams, šventėms, kapelos repeticijoms, švietėjiškai veiklai vykdyti, organizuoti gyventojų laisvalaikį ir užimtumą bei dvi techninės patalpos (du sanitariniai mazgai ir pagalbinė patalpa, vienas iš sanitarinių mazgų pritaikytas žmonėms turintiems negalią). Kadangi sklype nėra inžinierinių tinklų, todėl projekto įgyvendinimo metu įrengtas nuotekų ir vandentiekio tinklas (prijungiami prie centralizuotų gyvenvietės tinklų), lauko elektros tinklai. Į teritoriją suplanuotas 3,50 m. pločio žvyro dangos privažiavimas su trinkelių dangos dviejų automobilių stovėjimo aikštele, viena vieta pritaikoma žmonių su negalia reikmėms. Automobilių stovėjimo aikštelę su pastatu jungs šaligatvis, kurio plotis 1,5 m.
➡ Žemės sklypą, kurio plotas 0,0990 ha nuosavybės teise valdo Trūdų bendruomenė.
Projekto partneris – Švenčionių rajono savivaldybė. Partneris prie projekto įgyvendinimo prisidėjo nuosavu piniginiu įnašu, kuris sudaro 27,69 proc. bendro pareiškėjo ir partnerio piniginio įnašo vertės.
ℹ️ Daugiau informacijos:

Šventoji jungia kaimynus

▶Bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“ įgyvendinamo projekto „Šventoji jungia kaimynus“ tikslas – sukurti kultūrinį – pažintinį sielių maršrutą Šventosios upe, sutvarkant dvi Užpalių seniūnijos poilsiavietes ir Vyžuonos upės atkarpą Vyžuonų seniūnijoje. Projektas įgyvendinamas per Utenos reg.
🤝Įgyvendinant projektą atnaujinamos žinios apie sielių plukdymą, pasigamintas sielis, kurio pagalba visi norintys gali praktiškai susipažinti su sielininko amatu. Tvarkomos teritorijos prie Šventosios bei Vyžuonos upių, kurios taps patrauklios vietos gyventojams, žvejams bei atvykstantiems turistams.
‼Įgyvendinant šį projektą Užpalių ir Vyžuonų seniūnijų gyventojai ir svečiai integruojami į vietos bendruomenės veiklas, susijusias su kultūrinių ir pažintinių maršrutų įrengimu, priežiūra, naudojimu pažintiniams ir laisvalaikio tikslams. Šis projektas formuoja įvairaus amžiaus žmonių savimonę, propaguoja sveiką gyvenimo būdą, leidžia pajusti bendras dviejų seniūnijų, kurias jungia Šventoji (įskaitant ir jos intaką – Vyžuonos upę) vertybes, taip didėja teritorinė sanglauda.
👉Projektas skirtas Šventosios upės (įskaitant ir jos intaką- Vyžuonos upę) panaudojimo istoriniuose laikotarpiuose kaitai, sielininkystės amato ir istorijos pažinimui, upės vagos su senvagėmis kaitos pažinimui, pritaikymui rekreacijos tikslams, aktyviam poilsiui ir sveikatingumo skatinimui.
✅Projekto metu atliekami darbai:
1. Poilsiavietės Užpaliuose tvarkymas.
2. Poilsiavietės Kaniūkuose tvarkymas.
3. Sielių – plaustų gaminimas ir įrengimas Užpalių poilsiavietėje.
4. Liepto – prieplaukos valtims gaminimas Užpalių poilsiavietei.
5. Liepto – prieplaukos valtims įrengimas Kaniūkų poilsiavietėje.
6. Pavėsinės pastatymas Užpaliuose.
7. Priekabos sieliams pervežti įsigijimas.
8. Renginio „Šventoji iš arčiau“ organizavimas Užpaliuose.
Vyžuonos upės vagos tvarkymas (pašalinant medžius krituolius) atkarpoje nuo Vyžuonėlių dvaro iki Vyžuonų miestelio (apie 11,9 km).

Povandeninis pažintinis takas, Sudeikių galerijos povandeninė ekspozicija Alaušo ežere

▶Kultūros ir socialinės plėtros centro įgyvendinamo projekto “Povandeninis pažintinis takas, Sudeikių galerijos povandeninė ekspozicija Alaušo ežere.” tikslas: jaunų žmonių įtraukimas į veiklas susijusias su kultūros puoselėjimu, gamtosauga, sveikatinimo skatinimu bei sąmoningumo ugdymu telkiant vietos bendruomenę Sudeikių krašte. Projektas įgyvendinamas per Utenos reg. VVG.
👉Projektas skirtas sveikatingumo, mėgėjiškos sportinės žūklės mėgėjų bei nardytojų veiklos skatinimui Sudeikių miestelyje, pasitelkiant vietos gyventojus, ypač jaunimą, rūpintis biologinės įvairovės pažinimu ir jos išsaugojimu.
‼Didelis dėmesys skiriamas ir informacijos apie projektą sklaidai, informavimui apie inovatyvias projekto veiklas, kadangi parodų po vandeniu lankytojams yra reikalingas nardymo pradžiamokslis.
Kad nebūtų apribota galimybė dėl sveikatos būklės ar amžiaus norintiems susipažinti su projektu ir plenerų metu sukurtais darbais, jie eksponuojami kiekvienais metais po plenero dar trijose ekspozicijų erdvėse Utenos rajone.
✅Projekto metu atliekami darbai:
1. Povandeninio pažintinio tako įrengimas Alaušo ežere bei mažosios Alaušo ežero salos aplinkos sutvarkymas, kuri bus patraukli žvejams, vietos gyventojams ir turistams.
2. Surengtas profesionalaus meno kūrėjų pleneras „Alaušas – 2020“, sekantis – „Alaušas – 2021“, kuriuose dalyvauja po 10 autorių.
3. Surengta plenero „Alaušas – 2020“ (po to ir „Alaušas – 2021“) autorių kūrybinių darbų paroda po vandeniu Alaušo ežere ir ežero pakrantėje.
4. Surengtos plenerų „Alaušas – 2020“ (po to ir „Alaušas – 2021“) dalyvių darbų parodos trijose Utenos rajono ekspozicijų erdvėse.
5. Surengti dvejus nardymo pradžiamokslio mokymai parodų po vandeniu lankytojams 2020 m. (po to ir 2021 m.)
6. Vyko pažintinis sveikatingumo žygis į Alaušo ežero salą jaunimui 2021, sekantis vyks 2021 metais.
Surengti mokymai pažintinio plaukimo dalyviams apie tausojančią žvejybą bei žuvų rūšis, kurios gyvena Alaušo ežere.
ℹ Daugiau informacijos:

Žuvininkystės paveldo ir kultūros puoselėjimas Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose

▶ Tauragnų krašto bendruomenės įgyvendinto projekto „Žuvininkystės paveldo ir kultūros puoselėjimas Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose.“ tikslas – patrauklios aplinkos kūrimas žvejams ir vietos gyventojams, puoselėjant žuvininkystės paveldo tradicijų išsaugojimą Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose. Projektas įgyvendinamas per Utenos regiono VVG.
✅ Projekto pateikėjo ir partnerio bendradarbiavimo dėka buvo pasiekti projekto rezultatai aplinkos gerinimo, žinių perdavimo ir produkto tobulinimo srityse:
1. Aplinkos gerinimas: Sutvarkyta infrastruktūra Tauragnuose Labės ežero pakrantėje. Įrengta pavėsinė bei pontoninis lieptas į ežerą. Vien per projekto metu surengtus renginius daugiau nei 100 žmonių pasinaudojo pagerinta infrastruktūra. Sutvarkius Labės ežero pakrantės infrastruktūrą ši teritorija tapo patraukli ir vietiniams gyventojams, ir atvykusiems svečiams bei puiki vieta renginių organizavimui.
2. Žinių perdavimas. Buvo perduota žolininkės habilituotos biologijos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės patirtis ir žinios apie moksliškai aprašytų vaistažolinių augalų ir jų pritaikymą buityje bei liaudies medicinoje. Buvo perduota mokslininkės s sukaupta patirtis bei surinkti įvairūs vaistinių ir maistinių augalų receptai.
3. Produkto tobulinimas: paruošti ir išbandyti pieskoninių žolelių rinkiniai pagal Eugenijos Šimkūnaitės receptus ir jų pagrindu sukurta edukacinė programa.
👉 Projekto pateikėjo ir partnerio bendradarbiavimo dėka pasiekti rezultatai atitinkantys papildomus kriterijus:
– Projekto veikloje diegiamos inovacijos: paruošti ir išbandyti pieskoninių žolelių rinkiniai pagal Eugenijos Šimkūnaitės receptus.
– Projekto investicijos susietos su aplinkosauga: diegiamos technologijos, investuojama į mechanizmus, įrangą, planuojami procesai atitinka aplinkosaugos reikalavimus: TECHNOLOGIJOS- diegiamos technologijos- žolelės iš kurių buvo gaminami prieskoniniai mišiniai buvo surinktos iš saugių augimviečių pagal žolininkų šiandien naudojamas technologijas. ĮRANGA- prieskoniniams mišiniams džiovinti buvo įsigytos – šiai technologijai pritaikytos džiovyklės. Pavėsinė ir lieptas pagaminti iš gamtai draugiškų medžiagų, įsigyta valtis su elektriniu varikliu nekelianti triukšmo ir netarši vandeniui.
– Projekto rezultatai prisideda prie pažeidžiamų ar kitų tikslinių grupių socialinės įtraukties skatinimo: projekto partneris Kuktiškių moterų klubas „Kuksa“ yra moteris vienijanti organizacija, kuri rūpinasi kaimo moterimis skatindama jų verslumą, įvairindama užimtumą. Projektas padidino šios pažeidžiamos tikslinės grupės atstovių socialinę įtrauktį.
– Projekte aiškiai numatytas veiklos tęstinumas: tęstinumą užtikrina sutvarkyta Labės ežero pakrantės infrastruktūra ir įsigyta įranga ir parengta edukacinė programa.
– Projektu kuriamos naujos paslaugos: ruošiami prieskoninių žolelių mišiniai, sukurta edukacinė programa.
– Papildoma pridėtinė vertė: bendradarbiaujant dviejų kaimyninių seniūnijų organizacijoms sukurta pridėtinė vertė Utenos kraštui Tauragnų miesteliui esant Utenos apskrities Mažąja kultūros sostine ir minint habilituotos biologijos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės 100 metų sukaktį nuo jos gimimo.
ℹ Daugiau informacijos:

Gudkaimio kaimo bendruomenės aplinkos priežiūros paslaugų centro įkūrimas

👉Gudkaimio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Gudkaimio kaimo bendruomenės aplinkos priežiūros paslaugų centro įkūrimas”(VILK-LEADER-6A-D-10-2-2019), finansuotą pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-5).
💶Projekto vertė – 51 378,00 Eur. Paramos suma – 40 338,00 Eur (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 34 287,30 Eur ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 6 050,70 Eur). Vilkaviškio rajono savivaldybė skyrė – 11 040,00 Eur.
✅Projekto lėšomis įsigyta – traktoriukas, puspriekabė, plaktukinis žolės smulkintuvas su bunkeriu, buldozeris, šakų smulkintuvas, aukštapjovė, krūmapjovė, pastatytas angaras.
✅Įgyvendinus projektą pradėtos teikti šios paslaugos Vilkaviškio krašto VVG teritorijos gyventojams bei veikiantiems ūkio subjektams: vejos pjovimo paslaugos, landšafto formavimo ir priežiūros paslaugos, sodų genėjimo paslaugos. Sukurta 1 darbo vieta (0,86 etato) kaimo gyventojams.
ℹDaugiau informacijos:

Karalkrėslio kepyklėlės veiklos plėtra

👉Karalkrėslio bendruomenė įgyvendino projektą “Karalkrėslio kepyklėlės veiklos plėtra” Nr. VILK-LEADER-6A-D-10-1-2019. Projektas finansuotas pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-5).
💶Projekto vertė – 55819,00 Eur. Paramos suma – 43 825,00 Eur (Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 37 251,25 Eur ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 6 573,75 Eur. ). Vilkaviškio rajono savivaldybė projekto įgyvendinimui skyrė – 11994,00 Eur.
▶Vietos projekto tikslas – plėsti Karalkrėslio bendruomenės įkurtos „Karalkrėslio kepyklėlės“ produkcijos apimtis ir pardavimo kanalus.
👉Vietos projektu siekiama padidinti kepyklėlės gamybos apimtis, pagreitinti gamybos procesą bei pagerinti jo kokybę.
✅Projekto lėšomis įsigyta: prekybinis automobilis, stalas su lentyna, šaldomas stalas, stelažas su 5 perforuotomis lentynomis, konvekcinė krosnis su priedais (stovu, vandens minkštintuvu ir indais (skardomis)), planetarinė maišyklė, tešlos kočioklė, ventiliacijos gaubtai, baldų komplektas, elektros generatorius, vėdinimo sistema.
✅Įsigijus reikalingas prekes ir įrangą, atsirado galimybė plėsti gamybos apimtis Vilkaviškio rajono savivaldybėje, padidinant kokybiškas duonos bei konditerijos gaminių gaminimo apimtis. Projektu sukurtos naujos darbo vietos – 1,5 etato kaimo gyventojams.
ℹDaugiau informacijos:

Teminio „Liepų kaimo“ plėtra

👉Projekto tikslas – plėsti Gižų kaimo bendruomenės teikiamų paslaugų asortimentą. Vietos projektu siekiama pagerinti teikiamos teminio „Liepų kaimo“ edukacinės programos kokybę bei pradėti teikti siuvimo paslaugas vietos gyventojams.
✅Įgyvendinus projektą praplėstas teikiamų paslaugų asortimentas, įsigytos įrangos dėka šaltuoju metų laiku kokybiškai teikiamos edukacinių programų organizavimo paslaugos, šiltuoju metų laiku sudaroma galimybė edukacijas vykdyti lauke bei patenkinamas vietos gyventojų poreikis siuvimo paslaugoms. Vietos projektu prisidedama prie ekonominės veiklos skatinimo Vilkaviškio krašto VVG teritorijoje, kuriamos naujos darbo vietos kaimo gyventojams.
✅Projektu siekiama plėtoti teminį „Liepų kaimą“. Projekto metu įsigyta įranga pagerina teikiamų edukacinių paslaugų kokybę, įsigyta siuvimo įranga ir pradėtos teikti siuvimo paslaugos sudaro galimybę pradėti gaminti įvairius suvenyrus susijusius su „Liepų kaimu“. Bendra projekto vertė – 14 900,00 Eur, iš jų: 3 202,00 Eur savivaldybės lėšos.
ℹDaugiau informacijos:

Maisto ruošimo paslaugų verslo sukūrimas

Matlaukio kaimo bendruomenės įgyvendinto vietos projekto „Maisto ruošimo paslaugų verslo sukūrimas“ tikslas – teikti išvežamojo maitinimo paslaugas Vilkaviškio rajone. Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio krašto VVG 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“.
✅Projekto rodikliai – sukurta 1 darbo vieta (1 etatas).
Projekto lėšomis įsigyta – konvekcinė krosnis, dujinė viryklė, nerūdijančio plieno stalai su plautuvėmis, nerūdijančio plieno lentyna, nerūdijančio plieno dviguba lentyna, nerūdijančio plieno stalas, dviejų durų šaldymo stalai (2 vnt,), nerūdijančio plieno stelažai (2 vnt.), maisto transportavimo termosai (3 vnt.), gastronominė pjaustyklė, maisto fasavimo įrenginys, šaldytuvas, gartraukis V formos, gartraukis viryklei, indaplovė, nerūdijančio plieno stalas su plautuve daržovių apiplovimui, šaldiklis lovys, planetarinis mikseris, mėsmalė, elektrinė daržovių pjaustyklė, kavos aparatas, serviravimo vežimėlis, krovininis automobilis.
ℹDaugiau informacijos:

Atrask Patilčius

Patilčių kaimo bendruomenės įgyvendinto vietos projekto “Atrask Patilčius“ tikslas – pritaikyti Patilčių parko teritorijos erdves turistų poreikiams, sukuriant laisvalaikio, poilsio ir inovatyvias erdves. Projektas įgyvendintas pagal Vilkaviškio krašto VVG 2016-2023 m. pagal VPS priemonės “Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse” veiklos sritį “Infrastruktūros pritaikymas vaikų ir jaunimo užimtumui”.
✅Projekto lėšomis įrengta krepšinio aikštelė, nupirkti ir pastatyti inovatyvūs žaidimų kompleksai – interaktyvus dviračių trekas ir interaktyvus lauko žaidimas, betoninis teniso stalas, betoninis stalo futbolo stalas, pritaikytas neįgaliesiems. Projektu siekiama ne tik vietinius gyventojus (ypač vaikus ir jaunimą), skatinti kuo daugiau praleisti gryname ore, sportuoti, bet ir pritraukti kuo daugiau atvykstančių turistų. Žaidimai pastatyti unikaliame Patilčių dvarvietės parke, kuriame kitų projektinių lėšų dėka įrengtas informacinis takas, žymintis svarbiausias vietas, išvalytas tvenkinys, alėjos.
ℹDaugiau informacijos:

LAB MEDUS – II etapas

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ įgyvendina projektą „LAB MEDUS – II etapas“. Projektas įgyvendinamas pagal Zarasų – Visagino reg. VVG priemonę „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“.
✅VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ jau nuo 2012 metų, įsigijus pastatą, Antalieptėje vysto pirmą Lietuvoje coliving‘o koncepciją. Kas yra colivingas? Coliving‘as yra moderni, šiuolaikinė būsto forma, kai gyventojai dalijasi gyvenamuoju plotu bei interesų, vertybių ir (arba) ketinimų rinkiniu. Tai naujas senos idėjos, kurią įsivaizdavo tūkstantmečio karta, vertinimas, pavyzdžiui, atvirumas ir bendradarbiavimas, socialiniai tinklai ir dalijimosi ekonomika. Tai gali apimti daugybę struktūrinių formų, įskaitant nuomą ir nuosavybę, miestą ir kaimą.
✅Projektas tęstinis, kuriuo siekiama plėsti turimas funkcines erdves veiklai vykdyti ir pagerinti pastato estetinę būklę.
Projekto vertė – 35,4 tūkst. eurų, paramos suma – 28,3 tūkst. eur.
Projekto partneriai: VšĮ „Inovatorių slėnis“, VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“, Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“.
ℹDaugiau informacijos:

Aš – gamta. Užeikite!

VšĮ „Inovatorių slėnis“ įgyvendintu projektu „Aš – gamta. Užeikite!“ kviečia Zarasų krašto jaunuolius pasinerti į turiningą, aktyvų neformalų gamtos pažinimo procesą, skatinant juos tyrinėti ir stebėti gamtoje vykstančius reiškinius, atkreipti dėmesį į vietos bendruomenėje, jų gyvenamoje aplinkoje egzistuojančias aplinkosaugines problemas. Projektas įgyvendinamas pagal Zarasų – Visagino reg. VVG priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“.
▶Kartu su „Inovatorių slėnį“ supančia gamta kviečiama jaunuolius ne tik „užeiti ir pasisvečiuoti“, bet ir imtis iniciatyvos telkti bendruomenę aplinkosauginėms problemas spręsti.
✅Projekto metu, Antalieptėje, Zarasų rajone bus organizuotos penkios (dviejų dienų trukmės) patyrimu grindžiamos gamtos stovyklos vaikams ir jaunimui (14-18 metų) iš kaimiškų Zarasų rajono vietovių.
✅Projekto rezultatai:
– sukurtas „Inovatorių slėnio“ gamtos mokyklos partnerių tinklas (ne mažiau 5 organizacijos) ir suburtas „Inovatorių slėnio“ gamtos mokyklos savanorių klubas;
– parengta „Inovatorių slėnio“ gamtos mokyklos koncepcija;
– suorganizuotos penkios (2 dienų) gamtos mokyklos stovyklos vaikams ir jaunimui nuo 14 metų;
– įgyvendintos 5 skirtingos jaunimo iniciatyvos, sprendžiančios vietos bendruomenės aplinkosauginius iššūkius.
✅Didesnis jaunimo neformalus užimtumas Zarasų rajone sudarys sąlygas ugdytis jaunuoliams socialines, aplinkosaugines ir gamtamokslinėms kompetencijas, padidės jaunuolių iniciatyvumui, apsisprendimui įsitraukti į vietos bendruomenių veiklą.
💶Projekto vertė – 7,4 tūkst eurų, paramos suma – 7,0 tūkst.eurų.
🤝Projekto partneriai: Biudžetinė įstaiga, Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija; asociacija, Antalieptės kaimo bendruomenė; VŠĮ „Neformalaus ugdymo namai“; asociacija “Salako bendruomenė „Sakalas“.Aš – gamta, užeikite!.
ℹDaugiau informacijos:

UAB „Vasaknų dvaras“ giros gamybos proceso modernizavimas

UAB „Vasaknų dvaras“ įgyvendino projektą „UAB „Vasaknų dvaras“ giros gamybos proceso modernizavimas“. Projektas įgyvendintas pagal Zarasų – Visagino reg. VVG veiklos sritį „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas”.
✅UAB „Vasaknų dvaras“ gamybinė bazė giros gamybai paruošta, todėl norint užtikrinti vientisą gamybos procesą reikalinga buvo įsigyti giros pasterizavimo ir etikečių klijavimo įrangą. Pasterizavus girą buteliuose, pailgėja jos galiojimo laikas, nes, gaminant natūralią girą be konservantų, jos galiojimo laikas labai trumpas, o tai apsunkina realizacijos procesą. Pareiškėjas orientuojasi į kokybišką ir natūralią giros gamybos žaliavą. Projekto metu įkurta nauja darbo vieta.
💶Projekto vertė – 47,7 tūkst. eurų, paramos suma (EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) – 33,4 tūkst.eurų.
ℹDaugiau informacijos:

Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas

UAB „VASAKNOS“ įgyvendino projektą „UAB „Vasaknos“ akvakultūros veiklos plėtra“. Projektas įgyvendintas pagal Zarasų – Visagino reg. VVG priemonę „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“.
▶Akvakultūros produkcijos ir uždarose sistemose auginamų žuvų rūšių įvairinimas, naujų produktų gamyba ir jų pridėtinės vertės didinimas, techninės gamybos bazės modernizavimas – viena iš pagrindinių įmonės strateginių plėtros krypčių.
▶Projekto metu įsigyta įranga skirta akvakultūros produkcijos didinimui, žuvų lervučių inkubavimui bei jų auginimo kokybei užtikrinti, gaminamos produkcijos sandėliavimo plotui didinti.
▶Didžioji dalis projekto lėšų – 74 tūkst. eurų – skirta recirkuliacinės sistemos įrangai. UAB „Vasaknos“ – vienintelis žuvininkystės ūkis Lietuvoje turintis įrengtą pilnasistemį upėtakyną. Uždaroje sistemoje auginami ne tik upėtakiai, bet ir eršketai. Šios žuvys vertinamos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio rinkose, todėl eršketų inkubavimas sukuria papildomą produkcijos pridėtinę vertę.
✅Įsigytą inkubatoriaus įrangą sudaro žuvų talpyklos, deguonies talpos, mechaninė ir biologinė filtracija, sterilizacijos įranga ir t.t.
✅Įranga skirta eršketų ir upėtakių inkubavimui ir paauginimui apimčiai iki 140000 vnt. (svoris 3 gr.). Ivesticijos dėka bus padidintas žuvų išgyvenimo kiekis, užtikrintos geresnės auginimo sąlygos.
✅Kita projekto metu įsigyta įranga – savikrovė medvežė priekaba, diskinė šienapjovė, dyzelinis generatorius, mikroskopas, multiparametrinis matuoklis, skirta įmonės akvakultūros verslo kokybės užtikrinimui.
💶Projekto vertė – 197,5 tūkst.eur, EJRŽF ir LR valstybės biudžeto lėšos – 88 tūkst. eurų.
ℹDaugiau informacijos:

Sartų lankų jautienos natūralus maistas į namus

▶Žemės ūkio kooperatyvas „Sartų lankų jautiena“ įgyvendino projektą „Sartų lankų jautienos natūralus maistas į namus“. Projektas įgyvendintas pagal Zarasų – Visagino reg. VVG Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“.
👉Projekto tikslas – vykdyti žemės ūkio kooperatyvo „Sartų lankų jautiena“ plėtrą sukuriant perdirbtos žemės ūkio produkcijos mobiliosios prekybos paslaugą, didinant jaunimo užimtumą Zarasų rajono savivaldybės Suvieko seniūnijoje.
👉Kooperatyvas superka galvijus iš kooperatyvo narių, kuriuos vėliau skerdžia ir perdirbtą skerdieną (šiems procesams vykdyti yra perkamos paslaugos) realizuoja vidaus rinkoje. Produkcija realizuojama visoje Lietuvos respublikos teritorijoje. Plečiant realizavimo procesą mobiliosios prekybos būdu, priartinami aukštos kokybės pagaminti jautienos produktai prie vartotojo.
✅Kooperatyvo gaminamų produktų realizacijai Zarasų rajone ir Lietuvoje projekto metu buvo įsigytas reikalingas automobilis su papildoma šaldymo įranga bei svarstyklės su lipdukų (kaina, kiekis) spausdinimo įrenginiu. Sukurta viena nauja darbo vieta vairuotojui – ekspeditoriui.
💶Projekto vertė – 30,3 tūkst. eurų, paramos suma (EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) – 17,8 tūkst. eurų.
ℹDaugiau informacijos:

UAB „Aplinkos tvarkymo grupė“

Pareiškėjas UAB „Aplinkos tvarkymo grupė“ nusprendė įsigyti paviršinį ir giluminį augmenijos smulkintuvus, su kuriais pradėjo aplinkos tvarkymo (augmenijos šalinimo) veiklą, sukūrė naujas 4 darbo vietas. Projektas „UAB „Aplinkos tvarkymo grupė“ veiklos pradžia“ įgyvendintas per Kauno r. VVG.
💶Projektui skirta paramos suma – 74 000,00 Eur.
Priemonė: Verslo kūrimas ir plėtra.
Veiklos sritis: „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8.1

Arbatos šypsena

VO “Akmenės jaunimas” per Akmenės r. VVG įgyvendino NVO verslo projektą “Arbatos šypsena”.
Projekto tikslas:
✅sukurti natūralią arbatą kasdieniniam vartojimui ir sveikos gyvensenos propagavimui;
✅vietiniams gyventojams sukurti naujas darbo vietas, o vietos augintojams galimybę parduoti ekologiškas žaliavas vietinei perdirbimo organizacijai;
✅veikloje nenaudoti aplinką teršiančių ir klimato kaitą didinančių produktų.
☕️😄Didėjantis natūralių ekologiškų produktų vartojimas paskatino VO “Akmenės jaunimas” imtis šio projekto ir sukurti produktą su sumanytu prekės ženklu “Arbatos šypsena”.
💶Paramos suma 90 410,00 Eur. Trūkstamą lėšų dalį pareiškėjas prie projekto prisidėjo nuosavomis piniginėmis lėšomis.
▶Projekto įgyvendinimo metu kapitaliai sutvarkytas pastatas, pritaikytas arbatos gamybos veiklai. Įrengta šiuolaikiška parduotuvė su stiklinėmis pertvaromis, per kurią atėję klientai galės matyti arbatos gamybos procesą, įrengtos arbatos degustacijos patalpos, įsigytas džiovinimo įrenginys.
▶Į projekto įgyvendinimo veiklas, kaip vietos projekto partneriai, buvo įtraukiamos neįgaliųjų, jaunimo ir sporto organizacijos. Partneriai prisidėjo prie prekės ženklo ir arbatos receptūros kūrimo, projekto viešinimo, sukūrė elektroninę svetainę – parduotuvę, taip buvo skatinamas bendradarbiavimas tarp įvairaus amžiaus, lyčių bei socialinių grupių, kuriant bendrą produktą.
▶Iš gautų pajamų VO „Akmenės jaunimas“ numato organizuoti renginius, skirtus jaunimui bei vietos gyventojams, finansiškai prisidėti prie renginių, kuriuos organizuos vietos bendruomenės bei kitos organizacijos. Pareiškėja, verslo plane, numačiusi per metus suorganizuoti dvi nemokamas arbatos degustacijas vietos gyventojams, taip skatindama vietos gyventojų užimtumą ir susidomėjimą gaminama produkcija.
▶Projekto metu buvo sukurti 2,975 etatai ir išlaikyti 0,025 etato. Darbo vietos sukurtos operatoriui, pardavėjai, buhalterei.
👉Kviečiame apsilankyti VO “Akmenės jaunimas” įkurtuose “Skonių namuose”, adresu S. Daukanto g. 10, Akmenė. Taip pat galite apsilankyti internetinėje parduotuvėje www.arbatossypsena.lt