Viešosios infrastruktūros plėtra Vaivadų kaime, Panevėžio rajone

Modernūs bendruomenės namai Panevėžio rajone

Projekto įgyvendinimo metu pastatytas 80 kv. m. pastatas Vaivadų kaime, Panevėžio rajone,  skirtas bendruomenės reikmėms.

Pastatas šiltas, ekologiškas, taupus: įrengtas naudojant šiuolaikiškas technologijas. Patogiai suplanuotame bendruomenės name sumontuotas šildymo siurblys „oras-vanduo“, rekuperacinė sistema, energiją taupantis LED apšvietimas, įrengta gera sienų, langų šilumos izoliacija, pastatas pritaikytas neįgaliesiems.

Projekto įgyvendinimo metu bendruomenė aktyviai organizavo savanorių talkas, kurių metu bendruomenės nariai paruošė sklypą žolės užsėjimui, užsėjo žolę, tvarkė ir valė naujus bendruomenės namus.

Bendruomenės centro „Vaivadai“ nariai naujuose bendruomenės namuose turi planų vesti įvairius gyventojų mokymus, tobulinti tėvystės įgūdžius, vaikams ir mokiniams teikti švietimo pagalbą, plėtoti tradicinius amatus, taip pat vystyti klubinę bei projektinę veiklą.

 

  • Projekto paramos suma – 65363,93 Eur su PVM,
  • Paramos intensyvumas – 61,55 proc.
  • VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros, skaičius – 944.
  • Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/panvvg.lt/

Skraidymo mokymo veiklos kūrimas

Pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą 200 ha (augalininkystė), bet rajone nebėra galimybės daugiau plėstis, todėl nusprendė imtis alternatyvios veiklos žemės ūkiui. Nuosavoje žemėje įrengė aerodromą ir vykdo naują veiklą. Pareiškėjas jaunas asmuo (iki 30 metų amžiaus) nusprendė imtis alternatyvios veiklos žemės ūkiui ir taip papildomai gauti pajamų bei sukurti darbo vietą. Pareiškėjas įsigijo ultralengvąjį orlaivį ir vykdo turistinius bei mokomuosius skrydžius (gauti piloto licencijai). Pareiškėjas turi reikalingą licenciją, kurią išduoda ir pratęsia Lietuvos ULO pilotų federacija ULO pilotų licencijavimo numatyta tvarka.  Naujos veiklos vystymas, sukuriant naujas darbo vietas kaimo vietovėje, naudojant modernią techniką,  sudaro sąlygas pajamų gavimui, sąnaudų mažinimui ir veiklos konkurencingumo užtikrinimui.

Projekto rezultatai:

1.Teikiama nauja paslauga – mokymo skraidyti paslauga.

2.Sukurta nauja darbo vieta kaimo vietovėje – 1 etatas.

Bendra projekto vertė su PVM, Eur, gauta paramos suma iki 34 000,00 Eur.

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/krvvg/

Baldinių detalių iš klijuoto dygiuoto tašo gamybos linijos diegimas

Įmonės pagrindinė specializacija yra minkštų baldų rėmų gamyba. Rėmų gamybai naudojamos žaliavos yra: fanera, drožlių plokštė ir klijuotas tašas. Faneros ir drožlių plokštės pasiūla rinkoje yra pakankama, tačiau tašo pasiūla ribota. Naudojamas tašas yra specifinis savo matmenimis ir pageidaujama kokybe. Įmonė per mėnesį sunaudoja apie 100 m3 tašo. Lietuvoje yra kelios įmonės, besispecializuojančios gaminti klijuotą dygiuotą tašą. Tačiau šios įmonės specializuojasi brangesnio – langinio tašo gamyboje arba yra orientuotos į eksporto rinkas ir mūsų naudojama produkcija jiems gaminti yra labai neparanki, dėl ko vėluoja užsakymai. Šios priežastys paskatino ieškoti sprendimų, kaip užtikrinti produkcijos kokybę ir stabilią įmonės veiklą.  Todėl nuspręsta patiems gamintis klijuotą dygiuotą tašą ir, turint perteklių, parduoti kitiems baldų gamintojams.

Įdiegtas naujas  technologinis procesas – detalių iš dygiuoto klijuoto tašo gamyba. Baldinių detalių iš dygiuoto klijuoto tašo gamybai įsigyta moderni įranga: defektų išpjaustymo, medienos išilginio sudūrimo, klijavimo, programinio apdirbimo centro linijos.  Taip pat įsigytas briketavimo presas (susidariusios medienos atliekos presuojamos į pjuvenų briketus ir panaudojamos gamybinių/administracinių patalpų  šildymui, beatliekinė gamyba). Tokiu būdu mažinamas žalingas poveikis aplinkai ir žmogui.

Projekto rezultatai: Įdiegta nauja technologija įmonėje ir gaminami du nauji produktai – detalės iš dygiuoto klijuoto tašo bei medžio pjuvenų briketai. Atlikus investicijas sukurtos projekte planuotos 5 naujos  ir 5 papildomos darbo vietos bei išlaikyta 141 darbo vieta.

Projekto vertė 482 197,10 Eur su PVM, gauta paramos suma iki 198 745,00 Eur.

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/krvvg/

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyrius iš fiziškai ir morališkai pasenusių patalpų  2016 m. persikėlė į naujas patalpas. Perkeliant muziejų į kitas patalpas smarkiai sumažėjo ekspozicijoms tinkamų patalpų plotas ir pageidaujamoms temoms atskleisti nepakako vietos. Buvo nuspręsta pasinaudoti paramos galimybėmis pagal Biržų rajono VVG remiamą veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ ir ekspozicijas įrengti apleistose, nenaudojamose pastato rūsio patalpose.

Projekto metu planuojama sukurti modernias ekspozicijas muziejaus Vabalninko skyriuje, pastate, kuriame  iki II pasaulinio karo buvo žydų parduotuvė, pokario laikotarpiu – saugumo būstinė, o rūsyje – areštinė. Ekspozicijos bus  pritaikytos skirtingų amžiaus grupių lankytojams, skirtos ir vietos gyventojams, ir Vabalninko miesto svečiams. Jos pristatys Vabalninką, kaip vieną iš litvakų miestelių, pasakos žydų Vabalninke istoriją, buitį bei tragišką lemtį, taip pat pristatys pokario rezistencinę kovą Biržų krašte. Sukurtos ekspozicijos ir joms pritaikytos edukacinės programos bus puiki priemonė mokant Lietuvos istorijos mokinius. Jų inovatyvumas ir interaktyvumas įtrauks visus lankytojus ir pavers juos dalyviais.

Projekto paramos suma – 28 400,00 Eur su PVM

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/birzuvvg/

https://www.birzumuziejus.lt/

Kaimo turizmo objekto plėtra, infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas skirtingų gyventojų grupių poreikiams Biržų rajone, Dvargalių kaime

Pareiškėja, pasinaudojusi parama pagal Biržų rajono VVG „Biržų rajono savivaldybės kaimo vietovių vietos plėtros strategiją iki 2013 m.“ 2015 metais pačiame Lietuvos – Latvijos pasienyje, plyname lauke sukūrė naują turizmo objektą. Buvo pastatytas edukacinis kompleksas, avies vilnos nameliai: edukacinė klasė ir buitinė patalpa. Vilnos namelius iki šiol gausiai lanko tiek vaikai, tiek suaugę, kur turi galimybę sudalyvauti edukacinėje programoje „Avis aprengs ir pamaitins“. Edukacinės programos metu lankytojai supažindinami su skirtingų veislių avimis, jų nauda ir gaunama produkcija, demonstruojami senieji amatai.

Kadangi lankytojų srautas nuolat didėja pareiškėja nusprendė plėsti populiarų turizmo objektą ir šiuo metu įgyvendina dar vieną projektą. Paramos kreipėsi pagal Biržų rajono VVG remiamą veiklos sritį „Parama su kaimo turizmu susijusių paslaugų kūrimui ir plėtrai“. Įgyvendinus projektą, planuojama įrengti namelį-edukacinę klasę, vaikams skirtą edukacinę klasę, stoginę poilsiui, sutvarkyti aplinką: įrengti automobilių aikštelę, lauko apšvietimą, vaizdo stebėjimo kameras ir pan. Taip pat siekiant padidinti teikiamų paslaugų asortimentą, planuojama įsigyti minkštų ledų gamybos aparatą, kad lankytojams būtų galima pasiūlyti inovaciją – natūralius avių pieno ledus bei pasiūlyti naują edukacinę programą „Vilnos kelias“.

Projekto paramos suma – 49497 Eur be PVM

Sukurtų naujų darbo vietų – 1 etatas.

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/birzuvvg/
http://www.visitbirzai.lt/lt/avis_aprengs_ir_pamaitins

 

Rudaminos etnografinių tradicijų sklaidos ir aktyvinimo programa „Čia mūsų namai

Projekto „Rudaminos etnografinių tradicijų sklaidos ir aktyvinimo programa „Čia mūsų namai“,  įgyvendinto per Dzūkijos VVG, tikslas – kaimo gyventojų aktyvumo bei pilietiškumo skatinimas, etnografinių tradicijų puoselėjimas.

Projekto metu organizuoti  4 renginiai:

  • Žolinių šventė „Žolynas slaunasai“ – skirta  pristatyti Žolinių tradicijas,  bendruomenės vienybei puoselėti, kuriant žolynų puokštes ir jomis puošiant gyvenvietę.
  • Kūrybinės dirbtuvės „Įžiebkime ugnelę“.
  • Baltų vienybės dienos  paminėjimas – trijų Rudaminos  piliakalnių sąšauka.
  • Rudens užbaigtuvių šventė „Martyno šviesoje“ – po rudens darbų subūrė vietos gyventojus į prasmingą renginį. Žmonės galėjo pabendrauti, atsipūsti, paklausyti meno kolektyvų programų, pavakaroti, pasigerėti rankų darbo molinių žibintų paroda lauke.

Projekto metu įgyvendintos veiklos skatino bendrystę, naujas iniciatyvas, ženkliai pagerino kaime gyvenančių žmonių laisvalaikį.

Ir toliau yra vykdomi įvairūs edukaciniai užsiėmimai ir puoselėjamos etnografinės tradicijos.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/dzukijos.vvg.9