Viena diena kaime

Pareiškėja Gražina Auguvienė, ūkininkauja, turi pieno ūkį gamina įvairiausių rūšių fermentinius, pelėsinius, lietuviškus sūrius. Pareiškėja kartu su šeima daugiau nei 10 metų veda dienos edukacines programas, į kurias atvykę turistai stebi, kaip gimsta sūriai, susipažįsta su ūkiu, degustuoja įvairiausių rūšių sūrių. Reaguodama į atvykstančių svečių, turistų norą pas ją užsibūti ilgiau, patirti kaimo gyvenimą, išbandyti įvairius darbus, pasigaminti kaimišką maistą, Gražina su šeima ėmėsi įgyvendinti idėją „Viena diena kaime“.

Projekto įgyvendinto per Druskininkų VVG lėšomis rekonstruotas senas ūkinis pastatas ir įrengtos autentiškos patalpos su duonkepiu, virtuve, baldais ir įranga, kuriose galima priimti grupes iki 50 asm.

Pas Augus atvykę svečiai supažindinami su kaimo žmonių gyvenimu, senoviniais darbais – melžia karvę, plėšo plunksnas pagalvėms, verpia vilną, plaka dalgė, pjauna malkas, veja virvę, velėja žlūktą, kulia spragenas ir kt.
Svečiai pas Augus patys gamina maistą – kepa dzūkiškas bandas, duonkepėj krosny šucytą kruopų košę, kiaušiniu užbaltytus ruškynius ir kitus autentiškus patiekalus, kurie būdingi dzūkų kraštui. Šeimininkė pamoko, kaip kuriama ir kūrenama krosnis, supažindina su maisto gaminimo papročiais. Sukurtos 2 darbo vietos, viena jų jaunam žmogui.

Daugiau informacijos:
http://www.dvvg.lt/

Bendruomeninio verslo kūrimas

Projekto “Bendruomeninio verslo kūrimas” įgyvendinto per Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociaciją (Dzūkijos VVG) tikslas – mažinti N. Kirsnos kaimo bendruomenėje skurdo riziką, skatinant bendruomeninį verslumą ir sukuriant naują darbo vietą kaimo vietovėje.

Projektas įgyvendinamas pagal VPS priemonę Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra, veiklos sritį Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra. Projekto metu suremontuota virtuvės patalpa ir įsigyta virtuvės įranga maitinimo paslaugoms teikti. Sukurta viena darbo vieta. Teikiamos išvežiojamojo maitinimo paslaugos.

Daugiau informacijos:
https://bit.ly/3wOzka8

Bendruomeninių paslaugų teikimas

Projekto „Bendruomeninių paslaugų teikimas“ Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociaciją (Dzūkijos VVG) tikslas – suteikti kokybiškas paslaugas Dzūkijos VVG teritorijoje ir Pietų Lietuvos regione, sudaryti tinkamas verslo pradžios ir plėtros sąlygas, kurios užtikrintų asociacijai „Senųjų Šeštokų bendruomenė“ stabilias pajamas ir garantuotų atitinkamą projekto ekonominį gyvybingumą ir tęstinumą.

Projekto metu įsigytas mikroautobusas žmonių pavežėjimui, mobili pirtis ir kubilas. Sukurta 0,75 darbo vietos. Teikiamos žmonių pavežėjimo bei mobilios pirties ir kubilo nuomos paslaugos.

Daugiau informacijos:
https://bit.ly/3wOzka8

Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo kūrimas

Projekto „Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo kūrimas“ įgyvendinto per Kaišiadorių r. VVG tikslas – įrengti bendruomenės namus ir juos įveiklinti, sukuriant darbo vietą. Vykdant bendruomeninį verslą visas iš jo gautas pelnas yra naudojamas bendruomenės poreikiams tenkinti, plėtoti verslą, gerinti gyvenamos vietos infrastruktūrą.

Projekto metu buvo suremontuoti bendruomenės namai, sukurta 1 nauja darbo vieta. Bendruomenė teikia įvairias edukacines paslaugas, patalpų nuomos ir trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/KaisiadoriuRajonoVietosVeiklosGrupe

Sporto aikštyno atnaujinimas Stasiūnuose

Pagrindinis projekto „Sporto aikštyno atnaujinimas Stasiūnuose“ įgyvendinto per Kaišiadorių r. VVG tikslas – gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, kuriant priemones jų gyventojų gerovei didinti. Projekto metu atnaujintas Stasiūnų kaimo sporto aikštynas: įrengta moderni, gumos granulių danga padengta krepšinio aikštelė, įmontuoti du nauji krepšinio stovai. Taip pat sudaryta galimybė žaisti lauko tenisą ir tinklinį, tam įrengti specialūs stovai tinklui. Visa aikštelė aptverta tinklu; įrengta treniruoklių aikštelė, kurioje yra dvi sūpynės vaikams (balansinė ir „Paukščio lizdas“) bei trys treniruokliai; visas sporto aikštynas apšviečiamas elektros energija, kurią gamina ant pavėsinės stogo įrengta 3 kWh galingumo saulės elektrinė.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/KaisiadoriuRajonoVietosVeiklosGrupe

OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development / Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai

Tarptautinis projektas „OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development / Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai“, įgyvendinamas per Kaišiadorių r. VVG kartu su 7 partneriais iš Latvijos, Estijos, Suomijos ir Švedijos.

Projekto tikslas geriau suprasti ir susisteminti informaciją apie atsinaujinančių technologijų, leidžiančių atsijungimo nuo centralizuoto elektros energijos tinklo, galimybes ir sukurti fizinius prototipus ir internete prieinamą vadovą, skirta decentralizuotoms atsinaujinančios energijos gamybos galimybėms panaudoti kaimo gyventojų namuose ir mažuose ūkiuose.

Pagrindinis projekto rezultatas apima patirties pasidalinimą tarp partnerių, atsinaujinančių išteklių prototipų sukūrimas ir įrengimas, vaizdo instrukcijų sukūrimas ir knygos „Nepriklausomybė: atsijunk nuo tinklo“ išleidimas. Ji bus parengta anglų kalba ir išversta į projekto dalyvių nacionalines kalbas, tad bus prieinama ir naudinga beveik visiems pasaulio gyventojams.

Praktinės dirbtuvės video LT – https://bit.ly/3aObJwY
Projekto video pristatymas (anglų kalba) – https://bit.ly/3aMlUC2
Platforma (anglų kalba) – https://www.off-grid.rocks/
Knyga – artimiausiu metu bus išversta į LT kalbą.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/KaisiadoriuRajonoVietosVeiklosGrupe

Šeimos klinikos įkūrimas Raudondvario kaime

Raudondvario seniūnijoje nebuvo nei vienos šeimos klinikos. Dėl šios priežasties kilo poreikis įkurti naują bei modernų sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį medicinos centrą – Raudondvario šeimos kliniką.

Projektas per Kauno r. VVG buvo įgyvendinamas 2 etapais: pirmajame etape buvo supirkta ir įrengta visa reikiama įranga medicinos centrui, išskyrus echoskopą, antrame etape buvo įsigytas echoskopas, įdarbinta daugiau nei 30 specialistų (sukurta daugiau nei 9 etatai naujų darbo vietų), iš kurių 3 specialistams iki 29 metų (imtinai). Taip pat pusėje šių darbo vietų dirba specialistai, gyvenantys Kauno r. Pradėtos teikti medicininės paslaugos. Klinikoje jau prisirašę daugiau nei 800 pacientų.

Daugiau informacijos:
https://www.raudondvarioklinika.lt/
www.kaunorvvg.lt